Ämne: Bostäder

Form, funktion och fuktskador

Av Yves Chantereau, 21 Jan 2013
Arkitekt · Arkitektur · Bostäder · Byggbranschen · Kvalitet · Myresjöhus

I dagens arkitekturkretsar pågår en debatt om arkitekturens kvaliteter och behovet av bättre kvalitet. Tyvärr handlar debatten mer om ”ikoneri” och ”ismer” än om grundkvaliteter. Det som byggs måste ändå vara ändamålsenligt men dit har vi uppenbarligen inte nått ännu.

Ska alla kunna säga sitt?

Av Lena Wästfelt, 18 Okt 2012
Bostäder · Bygglov · Planprocess

En uppmaning till politiker, tjänstemän och konsulter; Hjälp till att ge oss effektiva processer så att samhällets fysiska utveckling går i takt med tillväxten.

Sämre kontroll med nya PBL?

Av Yves Chantereau, 03 Okt 2012
Bostäder · Boverket · Hållbart · Kvalitet · Luther · PBL

I många projekt uteblir ofta riktiga samordningsmöten och tiden för egenkontroll blir knappare och knappare. Än mer allvarligt är det att ingen längre tar ansvar för helheten. Konstruktionslösningar köps i olika delar och man värderar inte den sammanslagna lösningen. Fungerar det ihop? Eller finns det brister i gränser mellan olika delar?

Den eviga bostadsbristen

Av Yves Chantereau, 07 Sep 2012
Arkitektur · Bostäder · Bostadsbrist · Debatt · hållbart samhälle · Politiker

Jag brukar förklara att det beror på en brist på byggbar mark. I det ögonblicket börjar besökarna ifrågasätta min mentala hälsa. Den som kommit från Arlanda och har åkt längst E4:an har svårt att uppfatta marken som en bristvara.

Förenkla reglerna för studentbostäder

Av Yves Chantereau, 03 Sep 2012
Attefall · Bostäder · Bostadsbrist · Debatt · Stefan Attefall · Studentbostäder · Tillgänglighet

Idag debatterar Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, i DN för enklare regler för studentbostäder. Och självklart behövs det, eftersom dagens läge är helt blockerat. Varför produceras inga studentbostäder? Det beror på att regelverket tar hänsyn till så många parametrar att det helt enkelt inte finns något ekonomiskt incitament kvar. Trots ett skriande behov.

Goda intentioner = dåligt resultat?

Av Yves Chantereau, 23 Aug 2012
Bostäder · Bostadsbrist · Politiker · Samhällsutveckling

Debatten om bostadspolitiken och bostadsbristen har fått förnyad kraft. Man kan faktiskt undra om våra goda intentioner är en bidragande faktor till dagens brist. Är summan av för många goda ambitioner negativ? Medborgarna bevakar sitt särintresse och sin bakgård i egenskap av grannar. Exploatörerna bevakar försäljningsvärdet, kommunerna bevakar markvärdet, länsstyrelserna bevakar riksintresset och myndigheterna bevakar […]

Varför byggs det så få bostäder – egentligen?

Av Yves Chantereau, 06 Jul 2012
Almedalen · Anti Avsan · Bostäder · Bostadsbrist · Hållbart · hållbart samhälle · Politiker · Samhällsutveckling · Seminarium

I morse var det dags för STD-företagens avslutande frukostseminarium i Almedalen, det sista av totalt fyra stycken som genomförts under veckan. Idag diskuterades problemen med bostadsproduktion i tillväxtregioner. Först belystes olika orsaker till bostadsbristen. Komplexiteten med situationen är att det finns många samverkande faktorer: Kraftig inflyttning till tillväxtregioner sedan många år En för låg produktionsnivå […]

Utspel om exploateringsavtalet

Av Yves Chantereau, 05 Jul 2012
Bostäder · Bostadsbrist · Exploatering · Upphandling

Bostadsbristen är ett fenomen som drabbats av multisjuka, det vet alla. Här i Almedalen diskuterades ett litet symptom som inte tas upp så ofta: exploateringsavtalet som reglerar villkoren för nya exploateringar. En genomgång av olika projekt visade att en skrämmande hög andel av avtalen inte var lagenliga, upp till 30 %. Gråzonen omfattade nästan 40 […]

Tyskland ett exempel för bostadsbyggandet?

Av Yves Chantereau, 03 Jul 2012
Almedalen · Bostäder · Politiker · Samhällsutveckling · Seminarium · Ulf Perbo

Utöver frukostseminariet om innovationskraft i Sverige kunde man idag i Almedalen lyssna på ett seminarium om bostadsbyggandet i Tyskland. Ett stort svenskt byggföretag redovisar sina erfarenheter av att bygga bostäder i Tyskland. Där är den administrativa processen kraftigt förenklad i jämförelse med den svenska, med mindre möjligheter för berörda att överklaga. Ulf Perbo, statssekreterare hos […]

Almedalen 2012 är igång!

Av Yves Chantereau, 02 Jul 2012
Almedalen · Bostäder · Politiker · Seminarium

Idag satte Almedalen 2012 igång på riktigt och här i Visby kryllar det redan av politiker. Ett av de första seminarierna handlade om Edward Glaesers bok ”Triumph of the City”. Panelen, som samlats av Fastighetsnytt inom ramen för Business Arena Almedalen, visade stor enighet om behovet av en samlad politisk vision för stadens utveckling. Att […]

Sida 5 av 6Första...23456