Ämne: Fredagsblogg

Fredagsblogg: Nya fokusområden inför 2016

Av Magnus Höij, 27 Nov 2015
Fredagsblogg

Utvecklingen i samhället och inom politiken är dramatisk, inte minst den senaste veckan. Den utvecklingen bidrar på flera olika sätt till att vi inom näringslivet och i en branschorganisation såsom STD-företagen måste tänka till. Hur kan vi bidra till att hitta lösningar, som politiken kan använda? Vad blir vårt bidrag som företag när de politiska perspektiven ändras? Jag är övertygad om att vi under lång tid kommer att diskutera ganska fundamentala frågor i samhällsdebatten. Grundläggande frågor som former för bostadspolitik, regelsystem, utbildning och annat kommer att ställas. Många gamla perspektiv kommer att utmanas.

Fredagsblogg: Hög närvaro i regeringskorridorerna

Av Magnus Höij, 20 Nov 2015
Fredagsblogg

Regeringens arbete med industri- och näringslivsfrågor kan man säga mycket om. Men det är glädjande att många av våra företag från STD-företagen fått chansen att delta i samtal på olika nivåer och också med ministrar och statssekreterare.

Fredagsblogg: Export och HR-frågor

Av Magnus Höij, 13 Nov 2015
Fredagsblogg

I måndags fick jag möjlighet att medverka på Utrikesdepartementets Handelsdagar, där ambassadörer och UDs tjänstemän samlades för att prata om Sveriges exportmöjligheter. Jag var inte ensam från näringslivet: både Teknikföretagen, Wallenbergbolagen och det offentliga hade representanter i den ”näringslivspanel” som gav sin syn på vad som kan utvecklas inom exportområdet.

Fredagsblogg: Framtidens industri och forskningens utmaningar

Av Magnus Höij, 08 Nov 2015
Fredagsblogg

Fredagen började riktigt bra, med ett seminarium hos oss på STD-företagen, där Olof Persson gav sin syn på rollen som rådgivare till regeringen i industrifrågor. Olof Persson har ju ett förflutet som vd för Volvo AB och besitter givetvis en enorm kunskap om hur det moderna näringslivet fungerar. Han gav oss en inblick i både uppdraget som rådgivare och i hur han ser på näringslivet i stort.

Fredagsblogg: Europeiskt samarbete och forskningsinspel

Av Magnus Höij, 30 Okt 2015
Fredagsblogg

Förra veckan medverkade jag i ett av de internationella sammanhang där STD-företagen är representerade. Denna gång möttes de europeiska branschorganisationerna i EFCA på Sardinien i Italien. Samarbetet har minst två stora värden för oss. Dels ger det en god möjlighet att lära av andra och utbyta erfarenheter. Dels har EFCA en fot inne i Bryssels många korridorer och försöker bidra till bättre förutsättningar för konsultbranschen där EU sätter ramarna. Och sådana ramar saknas det verkligen inte.

Fredagsblogg: Upphandlingar och betalningstider

Av Magnus Höij, 23 Okt 2015
Fredagsblogg

Det kom inte som en blixt från klar himmel när regeringen under Almedalsveckan gav Trafikverket i uppdrag att använda sina upphandlingar för att främja andra, politiska mål. Vi visste sedan innan att sysselsättningsfrågan är otroligt viktig för regeringen och vi visste att vi hade en ny minister med ansvar för upphandlingsfrågorna som var både påläst och målmedveten. När regeringen gav Trafikverket i uppgift att bidra till att få fler i arbete genom Trafikverkets upphandlingar var det redan skrivet i korten.

Fredagsblogg: Arkitekturutredning och standarder

Av Magnus Höij, 16 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan presenterade regeringens utredare Christer Larsson sin utredning Gestaltad Livsmiljö. Utredningens 277 sidor rymmer en hel del kloka förslag, som jag redan kommenterat i ett pressmeddelande.

Fredagsblogg: Använd standarder rätt

Av Magnus Höij, 15 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan aktualiserades en fråga som STD-företagen redan för tre år sedan uppmärksammade: tillgången till standarder i byggvärlden. Bakgrunden är enkel: om vi vill att standarder ska vara en viktig del av byggprocessen borde de också vara lätta att hitta och använda.

 

Fredagsblogg: Nordic Rail och Svensk Form

Av Magnus Höij, 09 Okt 2015
Fredagsblogg

Det går inte att ta miste på att tempot i branschen är högt just nu. Många med intresse för samhällsbyggnad har varit i Jönköping på Nordic Rail. Numera är detta inte en mötesplats enbart för järnvägsbranschen utan vägsidan har också tagit sig dit. Eskil Sellgren, tidigare WSP och nu engagerad i vår expertgrupp för anläggningsfrågor, har varit på plats i Jönköping. Läs hans utförliga rapport på Teknik&Designbloggen.

Fredagsblogg: Säkerhet och verksamhetsplanering

Av Magnus Höij, 02 Okt 2015
Fredagsblogg

I veckan har arbetsmiljöfrågorna stått i fokus för egen del. Jag deltog för andra året på den ”stand down” som vi arrangerar vi tillsammans med Trafikverket och Sveriges Byggindustrier.

Sida 11 av 12Första...89101112