Ämne: kompetens

Framtidens karriär – ingenjör

Av Lena Wästfelt, 18 Apr 2012
hållbart samhälle · Ingenjör · kompetens · Teknikkonsult

Det råder akut brist på ingenjörer! Med dagens nummer av Dagens Industri kommer tidningen Framtidens Karriär – Ingenjör. Detta är ett exempel på stegen för att stärka och synliggöra ingenjörens roll och möjligheterna för framtidens ingenjörer. Tillsammans med Swecos vd Åsa Bergman, tillika ny styrelseledamot i Svenska Teknik&Designföretagen, diskuterar jag framtiden och teknikkonsulternas behov av ingenjörer.

Generationsväxlingen ger obalanser på arbetsmarknaden

Av Saga Hellberg, 11 Jan 2011
generationsväxling · kompetens · kompetensstrategier · Kompetensutmaningen

På Kompetensutmaningen, Svenskt Näringslivs seminarium i november 2010 där STD-företagen var en av medarrangörerna, diskuterades generationsväxlingen ur ett nationellt och brett perspektiv. Där framkom att det råder obalans på arbetsmarknaden vad gäller arbetskraft, särskilt i mindre städer och orter. Man kan väl säga att det också gäller för våra kunskapsintensiva företag. Generellt sett är tillgången […]

Sida 5 av 512345