Ämne: Konjunktur

En europeisk bransch på frammarsch

Av Magnus Höij, 24 Nov 2017
EFCA-Barometer · Europa · Fredagsblogg · Ingenjör · Konjunktur · Rapport · Teknikkonsult

Ingenjörsbranschen går som tåget. Och numera är siffrorna inte bara mycket positiva i Sverige. Övriga Europa växer starkt.

efcabarometernov2017

Teknikkonsultbranschen signalerar långsam vändning

Av David Cramér, 05 Nov 2013
Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad · Rapport

Nya Investeringssignalen är ute nu. Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar även i den här medlemsundersökningen om en vändning.

Investeringssignalen: Branschen bromsar in

Av David Cramér, 07 Nov 2012
Arkitekt · Industrikonsult · Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad · Rapport · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Nu är den senaste utgåvan av Investeringssignalen här. STD-företagens medlemsföretag har återigen sagt sitt om marknadsläget. Och denna gång signalerar de avmattning. Från att de olika delbranscherna visat upp en spretig bild i tidigare undersökningar är de nu eniga. De signalerar sämre tider. Orderingången har redan försämrats. Debiteringsgraderna sjunker och prispressen ökar. Rekryteringsbehovet minskar. En […]

Ned och sen upp för arkitekter och teknikkonsulter

Av David Cramér, 02 Apr 2012
Ingenjör · Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad

En inbromsande byggsektor väntas få fart igen nästa år, infrastrukturinvesteringarna håller i sig och en stabilisering av skuldkrisen i Europa kan bidra till att exportorderefterfrågan ökar nästa år. Så, signalerna är både negativa och positiva på samma gång.