Ämne: Offentlig upphandling

Stora visioner när framtidens arkitektur diskuterades

Av Magnus Höij, 29 Jan 2015
Arkitekt · Arkitektur · Forskning · Offentlig upphandling · Politik · Seminarium · Upphandling

Redan innan regeringens utredare, Malmö stads stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, klev upp och berättade om sitt uppdrag hos oss på STD-företagen igår, så var förväntningarna stora på vad han ska komma fram till när han är färdig i höst. När han klev ner var dessa förväntningar knappast lägre. Arkitekturpolitiken handlar om att skaffa sig ett verktyg […]

Upphandlingspolitikens inriktning framöver

Av Pernilla Samuelsson, 24 Okt 2014
innovation · Offentlig upphandling · Politik · Upphandling

Igår kom budgetpropositionen för 2015. Det statliga upphandlingsstödet förläggs nu till en fristående myndighet efter en kort sejour hos Konkurrensverket. Det var väntat. Budgetpropositionen aviserar också att regeringen avser att återkomma med en strategi som är mer omfattande än den färdplan för offentlig upphandling som antogs av den förra regeringen. Centrala perspektiv i strategin ska vara utveckling av offentlig verksamhet, ekologiska och sociala hänsyn samt innovationer.

Värdeökning måste gå före kostnadsminskning

Av Yves Chantereau, 19 Nov 2013
Konsultmäklare · LOU · Offentlig upphandling · Samhällsbyggare · Teknikkonsult · Upphandling

I en krönika i Fastighetsvärlden debatterar Jeanette Saveros att det finns ett problem när prispress går före värde. Frågan är inte ny, inte heller särskilt komplicerad, men högst relevant. Lagen om Offentlig Upphandling har skapat en märklig marknad där kortsiktighet premieras framför långsiktighet.

Projekteringsledning i fokus

Av Yves Chantereau, 27 Sep 2013
Beställare · FOBS · Offentlig upphandling · Projekteringledning · Upphandling · Utbildning

Forum för Offentliga Beställare i Stockholm, FOBS, förenar sex offentliga byggherrar som gemensamt driver utvecklingsfrågor. FOBS har varit drivande i framtagandet av en reflektion kring ”den goda projekteringsprocessen” i samverkan med Byggherrarna och STD-företagen. En av slutsatserna var att den aktör som mest påverkar projekteringsgruppens leverans är projekteringsledaren.

Arkitektkår i förvirring?

Av Yves Chantereau, 02 Apr 2013
Arkitektur · Kvalitet · Marknad · Offentlig upphandling · Politiker · Tävlingar

Senaste numret av Arkitekten innehåller ett intressant debattuppslag. På ena sidan beklagar Thorbjörn Andersson och Peter Erséus det låga deltagandet i tävlingar bland svenska arkitekter. På andra sidan uppmanar Emma Jonsteg oss att sluta skänka bort arbetstid. Ett intressant dilemma – innebär inte tävlingar per definition gratis arbete? Vem ska man lyssna på? Arkitekttävlingar verkar […]

Äntligen kvalitetsfokus i upphandlingen

Av Pernilla Samuelsson, 05 Mar 2013
Offentlig upphandling · Upphandling · Upphandlingsutredningen

Idag presenterade Upphandlingsutredningen sina förslag till åtgärder för att förbättra upphandlingsprocessen. Förslagen är många och genomtänkta. Det finns mycket som verkar bra.

Nordens framtida näringspolitik

Av Anders Persson, 05 Mar 2013
innovation · Näringspolitik · Offentlig upphandling · Tillväxt

Vilka är de nordiska ländernas gemensamma framtida utmaningar, hur står vi oss ur ett globalt perspektiv?

Scarlett O’Hara handlar upp offentligt

Av Yves Chantereau, 12 Dec 2012
Arkitekt · Lönsamhet · Offentlig upphandling · Upphandling

När arkitektupphandlingar slutar med timpriser som är lägre än för städtjänster så har båda parter blivit som Scarlett O’Hara: ”Jag tänker inte på det idag, jag ska tänka på det imorgon.”

Startskott för Innovationsupphandling

Av Anders Persson, 19 Nov 2012
energimyndigheten · innovation · Innovationsupphandling · Offentlig upphandling · Trafikverket · Upphandling · Vinnova

Innovationsupphandling skapar ökad efterfrågan på teknisk utvecklingskompetens och här kan de tekniska konsultföretagen spela en avgörande roll.

Främjar du innovation i upphandlingen?

Av Pernilla Samuelsson, 10 Maj 2012
innovation · Offentlig upphandling · Upphandling · Vinnova · WSP

Upphandlingsregelverket anger olika sätt att upphandla innovationer. Den sk Innovationsupphandlingen, som faller inom VINNOVA:s verksamhet, är i princip undantagen upphandlingsregelverkens tillämpning, även om de grundläggande principerna ska följas. Det handlar här om forsknings- och utvecklingstjänster (”FoU”), där staten tillhandahåller företag medel för att främja innovationer.

Sida 3 av 41234