Ämne: Rapport

En europeisk bransch på frammarsch

Av Magnus Höij, 24 Nov 2017
EFCA-Barometer · Europa · Fredagsblogg · Ingenjör · Konjunktur · Rapport · Teknikkonsult

Ingenjörsbranschen går som tåget. Och numera är siffrorna inte bara mycket positiva i Sverige. Övriga Europa växer starkt.

efcabarometernov2017

Branschöversikten 2016

Av David Cramér, 12 Dec 2016
Marknad · Rapport

Idag publiceras årets Branschöversikt, som skickas ut till alla medlemsföretag i veckan.

brov2016

Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

Av Gästbloggare, 14 Apr 2016
hållbart samhälle · Infrastruktur · Klimatmål · Rapport

Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem krävs en gemensam vision för järnvägen. Vid ett seminarium den 4 april presenterades rapporten Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter där målet är att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050.

Varför kan du inte betala?

Av Anders Persson, 29 Maj 2015
Betalningstider · Politik · Rapport

I onsdags presenterade Intrum Justitia sin rapport European Payment Report 2015. En sak kan tydligt sägas, betalningstiderna har markant förbättrats på den offentliga sidan där tvingande lagstiftning har införts. Något man absolut inte kan säga när det gäller betalningstider i vissa branscher på den privata sidan. Här pressas konsekvent leverantörer att finansiera sina större kunders affärer.

Samhällsekonomiska kalkyler och hållbarhet

Av Anders Persson, 12 Feb 2015
Forskning · hållbart samhälle · Infrastruktur · Offentlig upphandling · Politik · Politiker · Rapport · Seminarium

Frågan om samhällsekonomiska kalkyler i relation till en hållbar utveckling är minst sagt komplex. Därmed inte mindre viktig. Detta framkom med tydlighet i den utskottsutfrågning som riksdagens trafikutskott kallade till idag under rubriken – Seminarium om samhällsekonomiska analyser. I det här fallet låg fokus på infrastruktur och transportsektorn.

Cirkulär ekonomi – framtidens melodi?

Av Saga Hellberg, 15 Aug 2014
Almedalen · Bostäder · hållbart samhälle · Rapport

Efter att ha försökt skanna av samhällsbyggnadssektorns budskap i Almedalen drar jag följande slutsatser: heta och ständigt diskuterade begrepp är hållbarhet, klimatsmart, snabbare och bättre processer i sektorn. Vi är många – både personer och organisationer – som hjälper till att utveckla sektorn. Det känns väldigt inspirerande! I år dök begreppet cirkulär ekonomi upp på ett tydligt […]

En rädsla i byggbranschen?

Av Lena Wästfelt, 25 Apr 2014
Bostäder · Bostadsbrist · Marknad · Politik · Rapport · std-företagen

Stockholms Handelskammare publicerade nyligen rapporten Hinderbana för byggande i Stockholm. Rapporten har tagits fram i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm, inom ramen för samarbetet för Stockholmsgruppen för Tillväxt. Rapporten är mycket givande när det gäller hinder som försvårar byggande i en region som desperat behöver nya bostäder av alla typer. Men det finns också en ny […]

Teknikkonsultbranschen signalerar långsam vändning

Av David Cramér, 05 Nov 2013
Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad · Rapport

Nya Investeringssignalen är ute nu. Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar även i den här medlemsundersökningen om en vändning.

Sverige visar vägen på global hållbarhetskonferens

Av Anders Persson, 05 Sep 2013
EFCA · FIDIC · Hållbart · hållbart samhälle · Rapport

Med krympande naturresurser, en kraftig urbanisering och överdimensionerad konsumtion krävs en ny syn på hållbar samhällsutveckling. Det konstateras i hållbarhetsrapporten ”Rethink Cities”, som presenteras när den internationella teknikkonsultbranschen träffas i Barcelona den 15-18 september. – Sverige är ett framgångsland inom miljöteknik och samhällsplanering, det här ett viktigt tillfälle att sprida den kunskapen globalt, säger Lena Wästfelt, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Tänkvärd rapport: Produktivitetsläget i svenskt byggande

Av Yves Chantereau, 28 Aug 2013
Arkitektur · Byggindustrin · Kvalitet · Rapport

SBUF har nyligen kommit ut med en ny rapport: Produktivitetsläget i Svenskt Byggande 2013, skapad av Per-Erik Josephson på Chalmers. I Byggindustrin kommenterar Staffan Åkerlund i sin ledare framför allt den nedslående bilden av partnering, som har ofta tidigare presenterats som en möjlig väg mot en effektivare byggprocess.

Sida 1 av 212