Ämne: Samhällsbyggnadssektorn

Högskolans utbud utreds och ny strategi föreslås från näringslivet

Av Saga Hellberg, 22 Apr 2014
Arkitekt · Ingenjör · kompetens · Samhällsbyggnadssektorn · Utbildning

Äntligen, äntligen har verkligheten letat sig innanför väggarna på våra högskolor. Som vi har väntat och tjatat. Universitetskanslern Lars Haikola kliver av sitt ämbete efter 4 år och tar sig an uppgiften att utreda vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Det är ett uppdrag från regeringen och ska […]

Årets bästa arbetsdag

Av Saga Hellberg, 11 Apr 2014
Bostäder · future city · hållbart samhälle · Samhällsbyggare · Samhällsbyggnadssektorn

Arbetsårets bästa dag har passerat! Riksfinalen i Future City 2014 genomfördes häromdagen, traditionsenligt får man väl säga, på Arkitektur- och designscentrum i Stockholm. Dagen ger oss chansen att få blicka in i framtiden – på flera sätt. Dels får vi ta del av vad våra ungdomar tycker om hur en stad ska vara utformad i […]

Om nationella planen

Av Lena Wästfelt, 09 Apr 2014
Bostäder · Infrastruktur · Klimatmål · Politik · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Igår presenterade regeringen sin nya nationella plan för transportsystemet, för perioden 2014-2025. Den har, självklart, fått ris och ros från olika håll. För den som vill göra en egen bedömning finns det möjlighet att på ett överskådligt sätt läsa om nationella planen här. Många av de infrastrukturprojekt som finns i planen ska genomföras helt eller […]

Propositionen om Attefallhus

Av Maria Grunditz, 07 Apr 2014
Bostäder · Bostadsbrist · Politik · Samhällsbyggnadssektorn

Så här inleds en nyhetsartikel om Attefallshusen i tidningen Arkitekten. ”Trots Lagrådets kraftiga invändningar väljer regeringen att gå vidare med en proposition om bygglovsbefriade komplementbostadshus, de så kallade Attefallshusen. Samtidigt vimlar det av frågetecken kring ärendets hastiga beredning.” Artikeln fick mig att titta mer på propositionen om bygglovsbefriade komplementbostadshus. Den korta utredningstiden, och den ännu kortare […]

Förberedelser i Oslo

Av Maria Grunditz, 25 Mar 2014
Arkitekt · Arkitektur · hållbart samhälle · kompetens · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Jag var på ett förberedande möte i Oslo i förra veckan och träffade företrädare för våra övriga nordiska branschorganisationer. Syftet med mötet var att förbereda det Nordiska praktikermötet i Oslo den 7-9 maj. Värd för det mötet är Arkitektbedriftene, som är STD-företagens motsvarighet i Norge.

Branschkommunikén 2013: Branschen fortsätter att växa

Av David Cramér, 27 Aug 2013
Branschkommunikén · Rapport · Samhällsbyggnadssektorn

Tillväxten i branschen fortsätter. Mellan 2011 och 2012 växte den med ca 5 % i omsättning och 6 % i antalet sysselsatta. Samtidigt visar en ny genomgång av hela branschen att den är något större än tidigare uppskattningar. Tillväxten avser reell tillväxt, bland de företag som nu anses tillhöra branschen. Den sammanlagda omsättningen för branschens 10 600 företag var 60 mdr kr och antalet sysselsatta var 50 500 personer. Vinstmarginalen för hela branschen var 11,3 % och rörelsemarginalen 8,5 %.

Högskola söker näringsliv

Av Saga Hellberg, 17 Apr 2013
Forskning · Högskola · Samhällsbyggare · Samhällsbyggnadssektorn · Utbildning

Samverkan mellan högskola och näringsliv är en het fråga i högskolevärlden just nu, hur det ska gå till och vilka arenor som finns.

Är konferensen död?

Av Lena Wästfelt, 16 Nov 2012
Mötesplats · Samhällsbyggnadssektorn

Har vi för mycket att göra? Eller har vi ledsnat på konferensen som form? Om svaret är ja, var är då våra nya mötesplatser?

Investeringssignalen: Branschen bromsar in

Av David Cramér, 07 Nov 2012
Arkitekt · Industrikonsult · Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad · Rapport · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Nu är den senaste utgåvan av Investeringssignalen här. STD-företagens medlemsföretag har återigen sagt sitt om marknadsläget. Och denna gång signalerar de avmattning. Från att de olika delbranscherna visat upp en spretig bild i tidigare undersökningar är de nu eniga. De signalerar sämre tider. Orderingången har redan försämrats. Debiteringsgraderna sjunker och prispressen ökar. Rekryteringsbehovet minskar. En […]

Vänskap eller korruption?

Av Yves Chantereau, 22 Okt 2012
Arkitekt · Arkitektur · Etik · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Upphandling

Existerar vänskapskorruption? Kan tycke, smak och prestige gå före objektivitet? Kan den personliga kopplingen skapa otillbörlig påverkan? Nja, ingen känner sig medansvarig även om man kan tycka att vissa politiker i samhällsbyggnadsfrågor har lite väl många Facebook-vänner.

Sida 4 av 6Första...23456