Ämne: Samhällsbyggnadssektorn

Byggsektorns etiska utmaning

Av Saga Hellberg, 14 Sep 2012
Debatt · Etik · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Vi var över 100 personer i salen från HELA sektorn och bara tre av oss var konsulter; representanter från ett arkitektföretag, ett projektledningsföretag och jag. Min fundering är då – är det här en icke-fråga för konsulterna? Känner man sig inte berörd?

En god affär till ett dåligt pris

Av Lena Wästfelt, 25 Jun 2012
Prissättning · Samhällsbyggnadssektorn · Upphandling

När de nordiska organisationerna för rådgivande ingenjörer/konsulter träffas i Köpenhamn är stämningen god. Marknaderna utvecklar sig väl och företagen räknar med fler uppdrag och fler medarbetare. I Sverige satsas en hel del på infrastrukturen och i Norge har man ett kraftfullt program på gång för att skapa en modern infrastruktur, både vad gäller bana och […]

Totalentreprenaden – den enda saliga?

Av Lena Wästfelt, 20 Jun 2012
innovation · Samhällsbyggnadssektorn · Totalentreprenad · Upphandling

Produktivitetskommittén har kommit fram till att totalentreprenader är svaret på ett förbättrat anläggningsbyggande. Den produktivitetsökning man vill åstadkomma menar man blir möjlig genom fler totalentreprenader. I den entreprenadformen är det entreprenörerna som styr, konsulterna får därigenom en mer underordnad roll. Vad tycker vi om det? En del tycker det är helt överdrivet, andra att det […]

Miljonprogram 2.0

Av Yves Chantereau, 27 Apr 2012
Miljonprogrammen · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

I många olika forum diskuteras situationen som uppstår när urbaniseringen i Sverige ändrar skepnad. Folk flyttar från mindre  till allt större städer. Detta är ett europeiskt fenomen och inte specifikt för Sverige, som man lätt kan tro om man lyssnar på debatten. Dessutom förväntas Sverige ha en miljon fler invånare 2050 och det är unikt, […]

Ett viktigt påpekande i Fastighetsvärlden

Av Yves Chantereau, 02 Apr 2012
generationsväxling · hållbart samhälle · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling · Teknikkonsult · Utbildning

I en krönika i Fastighetsvärlden tar Lennart Weiss på sig rollen som ”surgubbe”; det är faktiskt svårt att förstå fascinationen för många ytliga yrken. Och jag delar Lennarts bild (i egenskap av surgubbe själv, antar jag), att det finns en oroande brist på intresse för samhällsbyggande i landet. Många av våra tekniska konsulter kommer att […]

Blågula byggen dyra och ineffektiva?

Av Yves Chantereau, 21 Nov 2011
Arkitektur · Ingenjör · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Anders Orrenius från Riksdag & Departement dömde ut bostadsproduktionen i Sverige häromdagen och beskyllde den för att vara dyr och ineffektiv. Det finns många orsaker att fundera över den osedvanliga fördyring som gjort Sverige det dyraste bygglandet i Europa. Detta har vi redan uppmärksammat tidigare i vår blogg. På sidan 45 i ”Fakta om Byggandet […]

Produktutveckling eller innovation??

Av Yves Chantereau, 17 Okt 2011
Arkitekt · Arkitektur · hållbart samhälle · Infrastruktur · Ingenjör · Samhällsbyggnadssektorn

I en DN ledare häromdagen pratade Johannes Åman om att rädslan för risker kväver kreativiten och visst är det så. Det är sällan att mycket innovativa lösningar blir välkomna utom lagom kreativa lösningar är bäst. Detta är ett välkänt fenomen så gäller för många olika område. Vissa företag är väldigt duktiga för att förstår kundens behov och ”paketera” det  […]

Statistik

Av Yves Chantereau, 26 Sep 2011
Arbetsmarknad · generationsväxling · Samhällsbyggnadssektorn

Sveriges Byggindustrier har kommit ut med en rapport: ”Fakta om byggandet”. Kul läsning och intressanta fakta tills man kopplar ihop två tabeller: ”Kostnader i ett bostadsprojekt” och ”Faktorprisindex för flerbostadshus”. I byggherrenskostnader på 22 % av produktionskostnader ingår bland annat projektering. Faktorprisindex för produktionskostnader har ökat på 20 år från 100 till cirka 180. Materialindexet […]

Sista blogg från Almedalen 2011..

Av Yves Chantereau, 08 Jul 2011
hållbart samhälle · Klimatmål · Offentlig upphandling · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsomvandling

Man får inte tro att Almedalsveckan är över innan det är verkligen slut. Eftermiddagen bjöd på två spännande seminarier. Entreprenörföretagen hade ett seminar om offentlig upphandling under rubriken ”Politiska fuskbyggare?”. Många av argumenterna som framfördes och som gällde upphandling av byggtjänster kunde kännas igen av vår egen analys av läget. Det finns en bredd uppfattning […]

Utvärdering upphandlingsregelverket

Av Yves Chantereau, 02 Mar 2011
Arkitekt · Arkitektur · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Upphandling

I Fastighetssveriges vårnummer diskuterar Gert Wingårdh hur likartade upphandlingar hotar kvalitetsarkitektur. Precis som Gert understryker syftar Lagen om Offentlig Upphandling till att övervaka att skattemedel inte spenderas i onödan och på otillbörligt sätt. Idag är de flesta ganska kritiska till hur upphandlings-förfarande går till och den situation som är resultatet. Från STD-företagens sida arbetar vi […]

Sida 5 av 6Första...23456