Ämne: Samhällsbyggnadssektorn

Samverkan mellan branschorganisationer efterfrågas…

Av Yves Chantereau, 28 Feb 2011
Arkitekt · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

I sin ledare i februari nummer av Arkitekten, beskriver Staffan Carenholm Sveriges Arkitekter organisation. En mindre vaken läsare skulle lätt kunna få uppfattning att SA är den enda branschorganisationen som bedriver arkitektfrågor. Även om jag antar att det inte var Staffans avsikt bör en komplettering vara på sin plats. Visst har Sveriges Arkitekter med sin […]

Ny Plan- & Bygglagen

Av Yves Chantereau, 24 Feb 2011
Arbetsmarknad · Arkitekt · PBL · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling

Ganska snart träder den nya PBL i kraft. Efter den 2 maj 2011 ska många självständiga kontrollansvariga börja certifieras. Behovet har uppskattat till 8000 stycken. Det är ganska många om man jämför med dagens situation med cirka 1 700 behöriga KvalitetsAnsvariga. Någonstans kan man ana en tveksamhet om hur det hela ska gå till: certifieras av vem? hur […]

En samhällsbyggnadssektor i världsklass – lita på oss!

Av Gästbloggare, 28 Okt 2010
Arkitekt · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

I veckan samlades hela samhällsbyggnadssektorn till rådslag och fest på Samhällsbyggardagen. Representanter från alla discipliner samlades i ett interaktivt samtal kring hur vi ska nå visionen ”Hållbart samhällsbyggande i världsklass”. Frågorna diskuterades i 32 smågrupper som via datorer förde in sina synpunkter för att sedan sammanställas och presenteras för hela församlingen. Och mycket glädjande var […]

Sida 6 av 6Första...23456