Ämne: std-företagen

Den hållbara staden kräver bättre samverkan

Av Magnus Höij, 29 Jun 2015
Almedalen · Hållbart · Politik · Samhällsutveckling · Seminarium · std-företagen

I takt med att urbaniseringen tilltar ökar behovet av att få olika aktörer i samhällsbygget att dra åt samma håll. Det var utgångspunkten för STD:s seminarium i Almedalen på måndagen, där företagens incitament ställdes mot samhället och det offentligas incitament. Uppenbart var att dessa två inte alltid sammanföll.

Exportfrågor, urbanisering och turism i fokus när arkitekturbranschen möttes

Av Magnus Höij, 03 Jun 2015
Arkitekt · Arkitektur · Byggbranschen · Export · std-företagen

Branschföreträdare för de nordiska arkitekturkontoren har åter mötts för att dela erfarenheter och gemensamma utmaningar. Årets möte hölls i Reykjavik på Island, vilket ledde till att turism kom att bli en viktig fråga. Turismen på Island har vuxit snabbt och omsätter idag mer än fiskeindustrin, något som många bedömde som helt osannolikt bara för några år sedan.

 

Tjänsteställe, arbetsresor och skatter

Av Anders Persson, 12 Maj 2015
Arbetsmarknad · Samhällsutveckling · Skatter · std-företagen

Rörlighet och tillgång till rätt kompetens har blivit allt viktigare. I dag genomförde Almega och Svenskt Näringsliv ett seminarium kring den snåriga skattelagstiftningen när det tjänsteresor, arbetsresor och tjänsteställe. En lagstiftning som har sin grund i då byggbranschen med sina byggprojekt och byggbodar var den mest rörliga delen av näringslivet. Medlemsföretag från Svenska Teknik&Designföretagen medverkade och berättade om sin verklighet.

Ökad satsning på kommunikation

Av Magnus Höij, 09 Apr 2015
std-företagen

Allt sedan jag började som vd i höstas har ordet ”kommunikation” varit ett ledord för oss på kansliet. Den senaste tiden har diskussionen om hur vårt arbete på detta område kan intensifieras ytterligare. Inom kort hoppas jag att ni kommer att märka en hel del av det på olika sätt.

 

En innovativ bransch

Av Magnus Höij, 20 Feb 2015
Arkitekt · Arkitektur · hållbart samhälle · Industrikonsult · innovation · Politik · Samhällsomvandling · std-företagen · Teknikkonsult

Jag har nu under snart fem månader varit på plats på STD-företagens kansli och träffat massor av representanter för konsultbranschen, byggindustrin, tillverkningsindustrin, politiken, forsknings- och utvecklingsvärlden och många, många andra. Jag kan inte bli annat än imponerad av det arbete och det bidrag som jag ser att våra konsultföretag bidrar med.

Synlighet i hela landet

Av Magnus Höij, 17 Feb 2015
std-företagen

STD-företagen finns både som organisation och i form av medlemföretag runt om i hela Sverige. Det är såklart självklart: arbetsuppgifterna finns i hela landet. Men även vår branschsamverkan behöver synliggöras på fler ställen än i bara Stockholm.

Positiv stämning på AB 04-konferensen

Av Pernilla Samuelsson, 13 Feb 2015
Byggbranschen · std-företagen · Teknikkonsult

I förra veckan ägde konferensen ”Tio år med AB 04” rum på Nalen i Stockholm. Innehållet i konferensen förbereddes av en styrgrupp där både representanter från arrangör och programpartners ingick.

Ministerseminarium – snabbsummering

Av Anders Persson, 06 Feb 2015
Arkitekt · Arkitektur · hållbart samhälle · Infrastruktur · Marknad · Politik · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Samhällsutveckling · std-företagen

Idag arrangerade vi seminariet ”Smart planering, smart ledarskap och smart policy – för framtida smarta och hållbara städer”. Äntligen, höll jag på att säga. Det har varit mycket men roligt jobb med att få alla bitar på plats.

Spännande utmaningar för branschen

Av Gästbloggare, 19 Maj 2014
std-företagen

För några dagar sedan valdes jag till ordförande i Svenska Teknik&Designföretagen. Jag är hedrad och tacksam för det förtroende som jag fått av medlemsföretagen. Självklart så känner jag också ett stort ansvar att förvalta det förtroende som jag fått att leda styrelsearbetet de kommande två åren. Vi står inför ett antal utmaningar. På kort sikt […]

En rädsla i byggbranschen?

Av Lena Wästfelt, 25 Apr 2014
Bostäder · Bostadsbrist · Marknad · Politik · Rapport · std-företagen

Stockholms Handelskammare publicerade nyligen rapporten Hinderbana för byggande i Stockholm. Rapporten har tagits fram i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm, inom ramen för samarbetet för Stockholmsgruppen för Tillväxt. Rapporten är mycket givande när det gäller hinder som försvårar byggande i en region som desperat behöver nya bostäder av alla typer. Men det finns också en ny […]

Sida 4 av 512345