Ämne: Teknikkonsult

Investeringssignalen: Branschen bromsar in

Av David Cramér, 07 Nov 2012
Arkitekt · Industrikonsult · Investeringssignalen · Konjunktur · Marknad · Rapport · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Nu är den senaste utgåvan av Investeringssignalen här. STD-företagens medlemsföretag har återigen sagt sitt om marknadsläget. Och denna gång signalerar de avmattning. Från att de olika delbranscherna visat upp en spretig bild i tidigare undersökningar är de nu eniga. De signalerar sämre tider. Orderingången har redan försämrats. Debiteringsgraderna sjunker och prispressen ökar. Rekryteringsbehovet minskar. En […]

Rapport: Ledningsutmaningar i teknikkonsultföretag

Av Anders Persson, 05 Nov 2012
Forskning · kompetens · Rapport · Teknikkonsult

Trots att många av våra mest välrenommerade teknikkonsultföretag har över 50 eller kanske 100 år på nacken, saknas studier och forskning kring hur dessa företag leds och organiseras. Ett av de arbeten som dock gjorts finns redovisat i rapporten ”Ledningsutmaningar i konsultföretag”, framtagen av Maria Hammarström på KTH.

Innovationsstrategin har landat!

Av Anders Persson, 12 Okt 2012
Almega · Annie Lööf · Debatt · innovation · Innovationsstrategi · Teknikkonsult · Tjänsteinnovation

Igår släpptes regeringens efterlängtade innovationsstrategi som mycket väl beskriver de förutsättningar vi har för värdeskapande i Sverige. Nästan två tredjedelar, 65 procent, av BNP i privat sektor genere­ras i tjänstenäringarna. 20 procent skapas i tillverk­ningsindustrin. Byggindustrin inklusive el, värme och avfall står tillsammans för 12 procent. Jordbruk, skog och fiske samt mineralutvinning bidrar med 3 […]

Teknikforskningen och tjänsteföretagen

Av Anders Persson, 01 Okt 2012
Forskning · hållbart samhälle · Ingenjör · innovation · Teknikkonsult · Utveckling

Den tvärdisciplinära forskningen leder till nya produkter, tjänster, arbetstillfällen, exportinkomster och skatteintäkter. En moderniserad syn och ökad samverkan stärker svensk konkurrens- och innovationskraft.

Staden är möjligheten

Av Lena Wästfelt, 28 Sep 2012
FIDIC · Hållbart · hållbart samhälle · Sustainability · Teknikkonsult

Förra veckan träffades vi inom FIDIC, representanter för alla världens tekniska konsulter. Årets möte ägde rum i megastaden Seoul, där de vanliga husen är tjugo våningar höga och de höga reser sig fyrtio våningar. När vi träffas är det Sustainability som står på agendan. I alla världsdelar, i alla länder, driver man denna fråga för att ta sitt ansvar för klimatet och miljön. Hur man tar sig an frågan är helt klart beroende på problematik och ekonomiska resurser.

Fler projekteringsledare behövs!

Av Yves Chantereau, 19 Sep 2012
Kurs · Projekteringsledare · std-företagen · Teknikkonsult · Utbildning

STD-företagen har i dialog med Forum för Offentliga Beställare i Stockholm identifierat behovet av utbildning och tagit fram en kurs. Kursen ger projekteringsledarna de verktyg som behövs för att driva en kreativ process. Tekniska kunskaper utgjorde länge en tillräckligt bred bas för att agera projekteringsledare, men idag krävs också ledaregenskaper och kunskap om gruppens dynamik för att lyckas med uppgiften. Därför har vi lagt stor vikt vid detta i kursinnehållet.

Byggsektorns etiska utmaning

Av Saga Hellberg, 14 Sep 2012
Debatt · Etik · Samhällsbyggnadssektorn · Teknikkonsult

Vi var över 100 personer i salen från HELA sektorn och bara tre av oss var konsulter; representanter från ett arkitektföretag, ett projektledningsföretag och jag. Min fundering är då – är det här en icke-fråga för konsulterna? Känner man sig inte berörd?

Konsulterna de nya innovatörerna

Av Lena Wästfelt, 21 Aug 2012
innovation · Politiker · Samhällsutveckling · Teknikkonsult

Göra en pudel eller ericssonare? Kreativiteten är vass i skapandet av nya ord – för fenomen. Att göra en ericssonare kännetecknar samarbeten likt det mellan Ericsson och Televerket. Då produktbolaget fick chans att pröva sina idéer i skarpt läge. Idag ropar allt fler på de insatser, system och lösningar som ska ge oss morgondagens exportvara. […]

Konsulter är också människor

Av Yves Chantereau, 17 Aug 2012
Arkitekt · Teknikkonsult · Utbildning

Den reklamrubriken läste jag i morse på tunnelbanan och sedan läste jag Anders Perssons blogginlägg: Fantastiska teknikkonsulter, sträck på er! Det finns en koppling mellan dessa två yttranden. Utbildningen för tekniska konsulter går ut på att skaffa tekniska kompetenser och färdigheter. Yrkets situation berörs nästan inte alls under alla dessa år på universitetet eller högskolan. […]

Fantastiska teknikkonsulter, sträck på er!

Av Anders Persson, 15 Aug 2012
hållbart samhälle · Ingenjör · Samhällsutveckling · std-företagen · Teknikkonsult

Jag har under de senaste 15 åren jobbat i och med teknikkonsultföretag. Konsultföretag vars medarbetare har lång erfarenhet och hög kompetens, som löser samhällsutmaningar och tekniska problem. Man skulle faktiskt kunna säga att utan denna kompetens skulle vårt samhälle inte utvecklas överhuvudtaget. Ändå är det slående hur försynta teknikkonsulterna är när de presenterar sig själva […]

Sida 4 av 6Första...23456