Ämne: Upphandling

Stora visioner när framtidens arkitektur diskuterades

Av Magnus Höij, 29 Jan 2015
Arkitekt · Arkitektur · Forskning · Offentlig upphandling · Politik · Seminarium · Upphandling

Redan innan regeringens utredare, Malmö stads stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, klev upp och berättade om sitt uppdrag hos oss på STD-företagen igår, så var förväntningarna stora på vad han ska komma fram till när han är färdig i höst. När han klev ner var dessa förväntningar knappast lägre. Arkitekturpolitiken handlar om att skaffa sig ett verktyg […]

Upphandlingspolitikens inriktning framöver

Av Pernilla Samuelsson, 24 Okt 2014
innovation · Offentlig upphandling · Politik · Upphandling

Igår kom budgetpropositionen för 2015. Det statliga upphandlingsstödet förläggs nu till en fristående myndighet efter en kort sejour hos Konkurrensverket. Det var väntat. Budgetpropositionen aviserar också att regeringen avser att återkomma med en strategi som är mer omfattande än den färdplan för offentlig upphandling som antogs av den förra regeringen. Centrala perspektiv i strategin ska vara utveckling av offentlig verksamhet, ekologiska och sociala hänsyn samt innovationer.

Mer insyn i direktupphandlingar

Av Pernilla Samuelsson, 11 Feb 2014
LOU · Politik · Upphandling

Regeringen har föreslagit en höjning av direktupphandlingsgränsen till ca 600 000, något som STD-företagen står bakom.

Otillbörlig påverkan – vi pratar om det.

Av Lena Wästfelt, 21 Nov 2013
Arkitekt · Arkitektur · Tävlingar · Upphandling

I sin krönika i tidskriften Arkitekten diskuterar Jacob Sahlqvist, ordförande för Sveriges Arkitekter, en oerhört viktig fråga som det talas mycket i det tysta: Varför väljs vissa arkitekter och inte andra?

Värdeökning måste gå före kostnadsminskning

Av Yves Chantereau, 19 Nov 2013
Konsultmäklare · LOU · Offentlig upphandling · Samhällsbyggare · Teknikkonsult · Upphandling

I en krönika i Fastighetsvärlden debatterar Jeanette Saveros att det finns ett problem när prispress går före värde. Frågan är inte ny, inte heller särskilt komplicerad, men högst relevant. Lagen om Offentlig Upphandling har skapat en märklig marknad där kortsiktighet premieras framför långsiktighet.

Projekteringsledning i fokus

Av Yves Chantereau, 27 Sep 2013
Beställare · FOBS · Offentlig upphandling · Projekteringledning · Upphandling · Utbildning

Forum för Offentliga Beställare i Stockholm, FOBS, förenar sex offentliga byggherrar som gemensamt driver utvecklingsfrågor. FOBS har varit drivande i framtagandet av en reflektion kring ”den goda projekteringsprocessen” i samverkan med Byggherrarna och STD-företagen. En av slutsatserna var att den aktör som mest påverkar projekteringsgruppens leverans är projekteringsledaren.

En tävling utan pris?

Av Yves Chantereau, 13 Maj 2013
Arkitekt · Arkitektur · Tävlingar · Upphandling

När man inte vet vad de tävlande tävlar om är det inte okej att anordna en projekttävling. Utifrån ser det ut som att man helt enkelt vill köpa en bra idé till underpris.

Upphandling av konst?

Av Pernilla Samuelsson, 03 Maj 2013
LOU · Upphandling · Upplands Väsby · Zaha Hadid

Tyvärr pekar mycket på att det här är en otillåten direktupphandling och att den som sådan kan bli en dyr historia för Upplands Väsby kommun och dess skattebetalare.

Kvalitetsupphandling eller kvalitet i upphandling?

Av Yves Chantereau, 25 Apr 2013
Arkitektur · Upphandling · Upplands Väsby · Zaha Hadid

Debatten har tagit fart om Zaha Hadids uppdrag i Upplands Väsby, ett uppdrag som direktupphandlades av kommunen för en summa som långt överstiger direktupphandlingsgränsen. Får man göra så?

SL:s konsultinköp granskas

Av Lena Wästfelt, 18 Mar 2013
Konsultaffären · konsultupphandlingar · LOU · SL · Upphandling

Storstockholms Lokaltrafik (SL) har gjort en betydande förändring i sitt upphandlingsförfarande av konsulter. Från att själva ha handlat upp konsulter anlitar de nu konsultmäklarföretaget Zerochaos.

Sida 3 av 512345