Ämne: Upphandling

Äntligen kvalitetsfokus i upphandlingen

Av Pernilla Samuelsson, 05 Mar 2013
Offentlig upphandling · Upphandling · Upphandlingsutredningen

Idag presenterade Upphandlingsutredningen sina förslag till åtgärder för att förbättra upphandlingsprocessen. Förslagen är många och genomtänkta. Det finns mycket som verkar bra.

Förutsättningarna för konsultaffären

Av Lena Wästfelt, 01 Feb 2013
Avtal · Betaltider · Konsultaffären · Politik · Teknikkonsult · Upphandling

Vi håller ögonen på våra medlemsföretags förutsättningar och affärsvillkor. Vi agerar för förändring där förändring behövs. Du vet väl att ni som medlemsföretag gärna får komma med tips och synpunkter på saker som påverkar ert företag. Vi finns numera också i fler kanaler, för att det ska bli enklare att prata med oss och följa vårt arbete.

Scarlett O’Hara handlar upp offentligt

Av Yves Chantereau, 12 Dec 2012
Arkitekt · Lönsamhet · Offentlig upphandling · Upphandling

När arkitektupphandlingar slutar med timpriser som är lägre än för städtjänster så har båda parter blivit som Scarlett O’Hara: ”Jag tänker inte på det idag, jag ska tänka på det imorgon.”

Ingen politiker kommer undan

Av Lena Wästfelt, 23 Nov 2012
Elmsäter-Svärd · Infrastruktur · Teknikkonsult · Upphandling

TRV har en plan! Vi följer den nära i våra dialoger. Nu är det dags att sluta leta fel. Nu är det dags att vi själva börjar ta ansvar och medverka. I denna förändring finns en stor affärsmässig potential. Missa inte den!

Startskott för Innovationsupphandling

Av Anders Persson, 19 Nov 2012
energimyndigheten · innovation · Innovationsupphandling · Offentlig upphandling · Trafikverket · Upphandling · Vinnova

Innovationsupphandling skapar ökad efterfrågan på teknisk utvecklingskompetens och här kan de tekniska konsultföretagen spela en avgörande roll.

Vem blir byggbranschens Steve Jobs?

Av Yves Chantereau, 31 Okt 2012
Byggbranschen · Debatt · Ingenjör · Planprocess · Rapport · Upphandling

Så vem blir byggbranschens Steve Jobs? Vilket företag blir byggbranschens Ryanair? Det vill säga en aktör som ändrar en hel industri på kort tid, genom att införa ett helt nytt sätt att resonera.

Vänskap eller korruption?

Av Yves Chantereau, 22 Okt 2012
Arkitekt · Arkitektur · Etik · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Upphandling

Existerar vänskapskorruption? Kan tycke, smak och prestige gå före objektivitet? Kan den personliga kopplingen skapa otillbörlig påverkan? Nja, ingen känner sig medansvarig även om man kan tycka att vissa politiker i samhällsbyggnadsfrågor har lite väl många Facebook-vänner.

Utspel om exploateringsavtalet

Av Yves Chantereau, 05 Jul 2012
Bostäder · Bostadsbrist · Exploatering · Upphandling

Bostadsbristen är ett fenomen som drabbats av multisjuka, det vet alla. Här i Almedalen diskuterades ett litet symptom som inte tas upp så ofta: exploateringsavtalet som reglerar villkoren för nya exploateringar. En genomgång av olika projekt visade att en skrämmande hög andel av avtalen inte var lagenliga, upp till 30 %. Gråzonen omfattade nästan 40 […]

Sveriges innovationskraft – var finns den?

Av Anders Persson, 04 Jul 2012
Almedalen · hållbart samhälle · innovation · Politiker · Upphandling

Svensk innovationskraft var temat för Svenska Teknik&Designföretagens inledande frukostseminarium i Almedalen. Ett hett och viktigt ämne i en värld där den internationella konkurrensen allt mer avgörs av tillgång till rätt kompetens. Vad krävs för att skapa ett positivt innovationsklimat och en positiv kompetensutvecklingsspiral i Sverige? Tiden då industrisamhället var motorn i svensk ekonomi har gett […]

En god affär till ett dåligt pris

Av Lena Wästfelt, 25 Jun 2012
Prissättning · Samhällsbyggnadssektorn · Upphandling

När de nordiska organisationerna för rådgivande ingenjörer/konsulter träffas i Köpenhamn är stämningen god. Marknaderna utvecklar sig väl och företagen räknar med fler uppdrag och fler medarbetare. I Sverige satsas en hel del på infrastrukturen och i Norge har man ett kraftfullt program på gång för att skapa en modern infrastruktur, både vad gäller bana och […]

Sida 4 av 512345