Ämne: Upphandling

Totalentreprenaden – den enda saliga?

Av Lena Wästfelt, 20 Jun 2012
innovation · Samhällsbyggnadssektorn · Totalentreprenad · Upphandling

Produktivitetskommittén har kommit fram till att totalentreprenader är svaret på ett förbättrat anläggningsbyggande. Den produktivitetsökning man vill åstadkomma menar man blir möjlig genom fler totalentreprenader. I den entreprenadformen är det entreprenörerna som styr, konsulterna får därigenom en mer underordnad roll. Vad tycker vi om det? En del tycker det är helt överdrivet, andra att det […]

Främjar du innovation i upphandlingen?

Av Pernilla Samuelsson, 10 Maj 2012
innovation · Offentlig upphandling · Upphandling · Vinnova · WSP

Upphandlingsregelverket anger olika sätt att upphandla innovationer. Den sk Innovationsupphandlingen, som faller inom VINNOVA:s verksamhet, är i princip undantagen upphandlingsregelverkens tillämpning, även om de grundläggande principerna ska följas. Det handlar här om forsknings- och utvecklingstjänster (”FoU”), där staten tillhandahåller företag medel för att främja innovationer.

Är upphandling av äldrevården svårare än komplexa tekniska uppdrag?

Av Yves Chantereau, 14 Dec 2011
Infrastruktur · Samhällsbyggare · Teknikkonsult · Upphandling

Det pågår just nu en het debatt om upphandlingen av äldrevården. Upphandlingsrutinerna har uppenbarligen inte varit tillräckligt vassa och ett alltför stort prisfokus har varit avgörande för den kvalitetsbrist som många upplever. Det jobbas intensivt för att åtgärda detta och vi får hoppas att vi slipper skandalrubriker framöver. Men man kan bli ganska fundersam när […]

Höga hus och LOU

Av Yves Chantereau, 26 Okt 2011
Arkitekt · Arkitektur · hållbart samhälle · Samhällsomvandling · Stadstrender · Upphandling

Majoritet av Stockholmare vill ha höga hus enligt en artikel i DN, men det betyder inte att de får se fler byggda höga hus. En hel del hinder står i vägen och de ljudhöga protesgrupperna kommer att överrösta den tysta majoriteten… fortsättning följer om detta…  Denna vecka var det den första Arkitekturmässan i Göteborg, ett […]

Låga offererade priser vid LOU…

Av Yves Chantereau, 20 Apr 2011
Arkitekt · Teknikkonsult · Upphandling

Olof Thedin i en debattartikel i Arkitekten april nummer återkommer till de extremt låga arvodesnivåerna som kommer fram när kommuner upphandlar arkitekttjänster. Tyvärr är det så, och jag vill påminna om ett tidigare blogginlägg om detta fenomen. Lagen om Offentlig Upphandling syftar till att övervaka att skattemedel inte spenderas i onödan och på otillbörligt sätt. […]

Utvärdering upphandlingsregelverket

Av Yves Chantereau, 02 Mar 2011
Arkitekt · Arkitektur · Politiker · Samhällsbyggnadssektorn · Upphandling

I Fastighetssveriges vårnummer diskuterar Gert Wingårdh hur likartade upphandlingar hotar kvalitetsarkitektur. Precis som Gert understryker syftar Lagen om Offentlig Upphandling till att övervaka att skattemedel inte spenderas i onödan och på otillbörligt sätt. Idag är de flesta ganska kritiska till hur upphandlings-förfarande går till och den situation som är resultatet. Från STD-företagens sida arbetar vi […]

Sida 5 av 512345